FisioBAT | Fisioterapia, Osteopatía y Rehabilitación cardiaca Vilanova
930255728 Whatsapp secretaria@fisiobat.com

FISIOTERÀPIA CARDÍACA


QUÈ ÉS LA REHABILITACION CARDÍACA (RC)?

Programa multidisciplinari d'entrenament cardiovascular amb exercici físic supervisat. A més:


 • Detecció i control dels factors de risc cardiovascular (CV)
 • Seguiment clínic de la malaltia cardíaca
 • Optimització de l'adherència al tractament farmacològic
 • Suport psicològic i social, a nivell individual i grupal
 • Assessorament nutricional

QUINS BENEFICIS TÉ AQUEST PROGRAMA?

 • Augment de la qualitat de vida
 • Disminució dels esdeveniments cardiovasculars (angines, infarts, etc.)
 • Reducció de la mortalitat per IAM
 • Augment de l'esperança de vida
 • Reducció de les hospitalitzacions
 • Reincorporació a la seva vida normal com abans de la malaltia
 • Millora l'adherència terapèutica

FACTORS DE RISC CV:

 • Estil de vida sedentari
 • Tabaquisme
 • Colesterol i dislipèmies
 • HTA
 • Biabetes
 • Obesitat o sobrepès
 • Estrès

INDICACIONS

QUINS MALALTS ES BENEFICIEN DE LA RC?

-En general, tots els pacients cardiópatas, especialment:

 • Cardiopatia isquèmica
  • Infart agut de miocardi (IAM)
  • Malaltia coronària: aterosclerosi
  • Cirurgia coronària
  • Angioplàstia o STENT
  • Angina de pit estable
 • Insuficiència cardíaca
 • Miocardiopaties
 • Trasplantament cardíac
 • Valvulopatias estables
 • Marcapassos o DAI
 • Assistència ventricular mecànica (pròtesi)
 • AVC
 • HTA Pulmonar
 • Persones asimptomàtiques prevenció (síndrome metabòlica, antecedents familiars, HTA severes, ...)

CONTRAINDICACIONS

• Absolutes:

 • - Aneurisma dessecant aorta
 • - Miocardiopatia hipertròfica obstructiva greu
 • - HTA pulmonar greu

• Temporals (poden fer PRC una vegada estabilitzades)

 • - Angina Inestable
 • - Arrítmies supra ventriculars o ventriculars greus
 • - Patologies descompensades
 • - Processos infecciosos aguts (pericarditis, tromboflebitis, broncopneumopatias, pc oncològics …)

SÀVIES QUE?

 • - Les malalties cardiovasculars són la principal causa ingresso hospitalari.
 • - Són la primera causa de mort en el món segons l'OMS.
 • - Hi ha una alta afectació psicològica
 • - El repòs prolongat té un efecte nociu en la recuperació.
 • - El PRC té una evidència científica de Classe I i Nivell Al fet que és la de major nivell.
 • - Hi ha fins a un 40% de reingrés hospitalari en el primer any si no es fa un PRC.

PUC PRACTICAR SEXE?

És una activitat que es pot practicar amb precaució i sempre consultar-ho amb el seu metge. Una vegada finalitzat el PRC podràs reprendre la teva activitat sexual com abans.


DURACION

 • PRC Prevenció
  • 4 setmanes
 • PRC tractament lleu
  • 8 setmanes
 • PRC tractament intensiu
  • 16 setmanes

OBJECTIUS DE LA RC

 • Prevenir invalidesa resultant de la cardiopatia en joves en edat laboral i persones majors
 • Prevenir les complicacions CV, ingressos i morts de causa cardíaca

EFECTES DE LA FISIOTERÀPIA CARDIOVASCULAR

 • Capacitat Física i Funcional
 • Pronostico indirecte
  • Colesterol HDL
  • Tensió Arterial
  • Freqüència Cardíaca
  • Triglicèrids i col LDL
  • Obesitat
  • Incidència diabetis (DM II)
 • Pronostico directe
  • Capil·laritat sanguínia i circulació col·lateral
  • Diàmetre art. coronàries
 • Millora funció endotelial
 • Motivació i seguretat
 • Hospitalitzacions
 • Mortalitat
 • Isquèmia miocardi
 • Control angina esforço
 • Acció antiinflamatòria
 • Pes i estrès
 • Risc trombotico
 • Fatiga i dispnea

FARMACOLOGIA

 • Antiagregants (AAS)
 • Estatinas
 • Betabloqueantes
 • IECAS
 • LLAURA II
 • Diürètics (Antagonistes Aldosterona)
 • Antagonistes Calci
 • Nitrats
 • Ivabradina
 • Ranolacina
 • Anticoagulants
 • iSLGT2 i GLP1
 • Vasodilatadors de ràpida absorció (nitroglicerina)

PER A COMENÇAR EL PROGRAMA…

 1. Visita i recomanació del teu metge
 2. Proves Ergometria i Analítica
 3. Entrevista clínica en FisioBat

PROGRAMA REHABILITACION CARDÍACA (PRC)

2 sessions/setmana de 1h30’ amb el fisioterapeuta:

- exercici físic monitorat amb bici estàtica combinat amb força-resistència.

-Controlem durant tota la sessió, mentre es fan els exercicis, les constants:

 • tensió arterial
 • freqüència cardíaca
 • saturació d'oxigeno

- Electrocardiograma en temps real.

Totalment segures i el pacient sempre treballa dins del seu marge cardíac acordat amb el seu metge.

PUC TORNAR A TREBALLAR I QUAN?

No tots els treballs demanden el mateix esforç ni tots els cors tenen la mateixa capacitat. Dependrà dels resultats de les proves i de les indicacions de la teva medico. Aquesta demostrat que la reincorporació laboral disminueix l'aparició de depressions i altres alteracions psicològiques; i influeix positivament en el pronostico de la malaltia.


ELS NINOS PODEN FER EL PROGRAMA?

En FisioBat el PRC es realitzarà a partir de l'edat de 16 anys i sempre sota la supervisió del seu metge.


Bibliografia

 • SEC: Unitats d'Insuficiència cardíaca i rehabilitació cardíaca
 • Editorial Panamericana: Rehabilitació cardíaca per a Fisioterapeutes
 • Manual de rehabilitació cardíaca (Hospital Universitari Infanta Sofía): Dr. Ignacio Plaza Pérez
RESERVA LA TEVA VISITA:

REHABILITACIÓ CARDÍACA SESSIÓ

RESERVAR

REHABILITACIÓ CARDÍACA PRIMERA VISITA

RESERVAR